StoryEditor
SplitSVEUČILIŠTE U SPLITU

Bivši MUP-ov financijski istražitelj dolazi na čelo Odjela za forenziku: Naši studenti će se zapošljavati na poslovima vezanim za nacionalnu sigurnost

Piše Mila Puljiz/Universitas
21. rujna 2020. - 14:14
'Najvažniji cilj u sljedećem mandatnom razdoblju je svakako pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija na koji će se, naravno, nastaviti diplomski sveučilišni studij forenzike'

Prof. Damir Piplica, bivši financijski istražitelj MUP-a koji je radio i u Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije za koji dan stupa na funkciju pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.

Na toj relativno mladoj sastavnici Sveučilišta u Splitu inače predaje kolegije "Forenzika u bankarstvu i osiguranju", “Suzbijanje gospodarskog kriminaliteta",“ Porezni sustav"... i kako nam kaže, zahvalan je i kolegama iz Stručnog vijeća koji su ga izabrali, ali i Senatu Sveučilišta u Splitu koje je tu odluku i potvrdilo.

- Ovaj izbor ponajprije obvezuje za nastavkom svih znanstveno-nastavnih aktivnosti na našem Sveučilišnom odjelu započetih prije desetak godina. U tom smislu zahvalu posebno upućujem na predanom radu cijelom nastavnom i nenastavnom osoblju te svim dosadašnjim generacijama naših studenata koje su učinile ovaj studij prepoznatljivim u Hrvatskoj i šire.

Naravno, velike zasluge za rast i razvoj našega Sveučilišnog odjela pripadaju prof. Draganu Primorcu po kojem se vrlo često forenzika i prepoznaje kako u Hrvatskoj tako i svijetu, svim dosadašnjim pročelnicima i upravama Sveučilišnog odjela, a posebno prof. Ivici Filipoviću na izvrsnim rezultatima postignutim u svojem mandatu, te svekolikoj potpori u daljnjem razvoju našega Sveučilišnog odjela od strane uprave Sveučilišta u Splitu na čelu s rektorom prof. Draganom Ljutićem.

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti je mlada, dinamična i, što je nadasve važno, sve više društveno prepoznatljiva sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Kontinuitet aktivnosti

Tko će biti Vaši najbliži suradnici?
 -Naglasio bih da se radi o kontinuitetu obavljanja znanstveno-nastavnih aktivnosti pri čemu bi u tom smislu prvu liniju suradnika činili sveučilišni nastavnici koji su te poslove uspješno obavljali i u mandatu pročelnika prof. Ivice Filipovića, a koji mi je prenio vrlo korisne savjete kao i svoje vlastito iskustvo u dosadašnjem upravljanju.

Dakle, predložit ću Stručnom vijeću Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti kao najbliže suradnike prof. Marijanu Bartulović koja bi bila zadužena za financije Sveučilišnog odjela, doc. Ninu Mišić-Radanović koja bi bila zadužena za nastavu dok bi doc. Ana Jeličić i nadalje bila na čelu Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela.

Sportskim rječnikom bih kazao da smo imali i jedan znanstveno-nastavni transfer jer nam je prof. Toni Perković, koji je do sada bio zadužen za znanost i međunarodnu suradnju, otišao i pojačao redove FESB-a.

Umjesto kolege Perkovića za pomoćnicu pročelnika predložit ću prof. Tomislavu Pavić. Među ovim članovima uprave našega Sveučilišnog odjela sebe vidim kao primus inter pares i uvjeren sam kako ćemo nastaviti i dalje uspješno voditi ovu mladu sastavnicu našega Sveučilišta.
 

Koje osobne vrijednosti smatrate da će Vam pomoći u radu?
-Osobno sam cijeli život u forenzici, ponajprije praktično, a onda i znanstveno-nastavno. Vjerujem kako je to iznimno iskustvo koje koristi za upravljačke i znanstveno-nastavne aktivnosti. Mi smo relativno manji Sveučilišni odjel, rekao bih kao veća obitelj. Stoga je bitno međusobno razumijevanje i poštovanje kako bi se u okviru mogućeg postiglo najviše.

Treba prihvatiti i kritike, naravno ako su dobronamjerne. Puno korisnih savjeta tijekom dosadašnjeg rada usvojio sam od mojeg mentora prof. Nikše Nikolića na čemu sam mu posebno zahvalan. Naravno, završne prosudbe će ipak dati studenti i zaposlenici Sveučilišnog odjela.
 

Planovi za unaprjeđenje studentskog standarda, smjernice daljnjeg razvoja i djelovanja?
-Sveučilište u Splitu na čelu s rektorom prof. Draganom Ljutićem uložilo je znatne napore na unaprjeđenju studentskog standarda svih studenata pa tako i onih koji studiraju na našem Sveučilišnom odjelu. Kazao bih da se i naredna generacija studenata susreće s dodatnim izazovima u studiranju uzrokovanih pandemijom COVID-19 te mogućom nastavom na daljinu i u sljedećoj akademskoj godini.

Ako to bude tako, dosadašnja iskustva će nam pomoći da to ponovno uspješno napravimo na zadovoljstvo naših studenata. U svom programskom sadržaju za naredno mandatno razdoblje ističem važnost neposredne komunikacije studenata s upravom Sveučilišnog odjela koja će se redovno održavati u mjesečnim, a po potrebi i češćim razdobljima.

Naime, sami studenti najbolje znaju što je napravljeno dobro, a što treba unaprijediti u odnosu na standard i kvalitetu njihovog studiranja. Vezano uz sportske aktivnosti planiramo koristiti kapacitete našega Sveučilišta kako bi se u slobodnom vremenu studenti i zaposlenici našega Sveučilišnog odjela mogli rekreirati.

Također će se poticati studente na sudjelovanje na sveučilišnim i drugim natjecanjima, a vodit će se i velika briga o zdravstvenom standardu studenata upućivanjem na redovite sistematske preglede. Studentski predstavnici su i članovi Stručnog vijeća našega Sveučilišnog odjela te su time i neposredno uključeni u donošenje najvažnijih odluka koje se odnose na njihov standard, studiranje i ostalo.
 

Kako planirate unaprijediti nastavnički standard?
-Sveučilišni odjel svoje znanstveno-nastavne aktivnosti održava u „zgradi triju fakulteta“ a u kojoj također svoje aktivnosti ima i nekoliko sveučilišnih odjela. Prostori za održavanje nastavnih aktivnosti kao i kabineti za nastavnike ne zadovoljavaju trenutačne potrebe.

S obzirom na planove koji se odnose na daljnji razvoj našega Sveučilišnog odjela, bit će iskazana potreba i za dodatnim prostornim kapacitetima, kako za održavanje nastave, tako i za same nastavnike. Posebno se očekuje potreba za dodatnim prostorima i opremom nakon pokretanja preddiplomskog sveučilišnog studija.

Tu moram istaknuti razumijevanje uprave Sveučilišta u Splitu i posebno rektora prof. Dragana Ljutića koji su spremni pripomoći u rješavanju prostornih problema, naravno u okviru mogućnosti našega Sveučilišta. Također je nužno kontinuirano obnavljati postojeću opremu i pribavljati novu kako bi se dodatno kvalitetno opremili postojeći laboratoriji, poboljšali uvjeti rada i sl.
 

Kako vidite unaprjeđenje znanstveno-nastavne aktivnosti na Sveučilišnom odjelu?
-Najvažniji cilj u sljedećem mandatnom razdoblju je svakako pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija na koji će se, naravno, nastaviti diplomski sveučilišni studij forenzike. U tom smislu je već oformljeno odgovarajuće povjerenstvo koje radi na izradi plana i programa, a nakon toga je potrebno pokrenuti i dovršiti ostale odgovarajuće aktivnosti.

Pokretanjem preddiplomskog studija bi se olakšao upis studenata s preddiplomske na diplomsku razinu, omogućilo stjecanje odgovarajućeg studijskog predznanja studenata za diplomsku razinu, ali iskazala i potreba za novim radnim mjestima. U svemu tome je nužna koordinacija sa svim sastavnicama Sveučilišta u Splitu, posebno onima koje izvode slične ili srodne studijske programe.

Također su u tijeku aktivnosti koje će, nadam se, uspješno biti realizirane da se postojećim studijskim modulima pridoda i peti studijski modul koji se oblikuje u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Na ovaj način je iskazana senzibilnost našega Sveučilišnog odjela za prilagođavanjem potrebama tržišta rada te da zajedno s vatrogasnim stručnjacima i našim sveučilišnim nastavnicima osiguramo kvalitetan diplomski sveučilišni studij.

Nadalje, svi sveučilišni nastavnici će se i nadalje poticati na svoju znanstvenu aktivnost sudjelovanjem na međunarodnim znanstvenim konferencijama, znanstvenim i stručnim časopisima, izradom udžbenika koji će olakšati učenje studentima i drugi.

Svakako je želja i pokretanje znanstvenog časopisa ili međunarodne znanstvene konferencije po kojem bi naš studij forenzike bio dodatno prepoznatljiv, ali i poslijediplomskog doktorskog studija. Ovo su naši optimistični, ali vjerujem i realno ostvarivi ciljevi ako svi na Sveučilišnom odjelu damo svoj doprinos.


 

Kako zadržati mlade znanstvenike u Hrvatskoj?
-Nažalost, povijest iseljavanja iz Hrvatske je preduga. Posljednjih godina su često iseljavali upravo obrazovani hrvatski građani kao i znanstvenici. Gospodarski rast i razvoj naše zemlje i otvaranje novih radnih mjesta je nužan preduvjet za ostanak mladih znanstvenika. U našem mikro okruženju na Sveučilištu u Splitu je dosta napravljeno na zapošljavanju mladih znanstvenika.

Također je i na našem Sveučilišnom odjelu nekoliko mladih znanstvenika nakon uspješnog završetka doktorskog studija steklo znanstveno-nastavno zvanje ili je u postupku stjecanja znanstveno-nastavnog zvanja. Naravno, poželjno je daljnje stjecanje znanja kroz različite programe usavršavanja u inozemstvu, ali vjerujem da je i za one koji su otišli povratak i rad u domovini bolja opcija.

Standardi zanimanja

Kako vidite mogućnosti zapošljavanja magistara forenzike i uopće budućnost forenzike u Hrvatskoj?
-Financijsko-računovodstveni forenzičar i forenzični istražitelj mjesta događaja su kao standard zanimanja upisani u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Također su u postupku upisa preostali standardi zanimanja s našeg Sveučilišnog odjela.

Rekao bih da je forenzika sve više „in“ i da primjenjuje puno širi spektar znanstvenih grana od onog što se može vidjeti u filmovima. Vidjeli smo koliko su veliki doprinos dali naši forenzičari prilikom utvrđivanja posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata.

Siguran sam kako bi veći broj forenzičara financijsko-računovodstvene struke mogao biti godinama angažiran u jednom "Agrokoru“ ili drugim gospodarskim subjektima, ali isto tako postoje mogućnosti zapošljavanja u financijskim institucijama, poreznoj i carinskoj upravi, javnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova RH ili Oružanih snaga RH, poslovima vezanim za nacionalnu sigurnost, detektivskim agencijama, laboratorijima zdravstvenih ustanova te privatnim laboratorijima …

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti ide snažno ukorak s vremenom, jedinstven je i studenti neće pogriješiti kada se odluče za njegovo studiranje.
 

Naposljetku, kakav upis studenata očekujete u akademskoj 2020./2021. godini?

-Mišljenja sam kako će broj upisanih u sljedeću akademsku godinu, neovisno o pandemiji COVID-19, biti na razini prethodnih godina. Studenti će imati mogućnost upisati na diplomskom sveučilišnom studiju jedan od sljedećih pet atraktivnih studijskih modula u okviru interdisciplinarnog studijskog programa Forenzike: 1) istraživanje mjesta događaja, 2) forenzična kemija i molekularna biologija, 3) forenzika i nacionalne sigurnosti, 4) financijsko-računovodstvena forenzika te 5) menadžment u vatrogastvu i istrage požara, koji će se prvi put izvoditi u novoj akademskoj godini.

Studenti se na jedan od navedenih studijskih modula mogu upisati putem polaganja razlikovnog modula, za koji je natječaj još uvijek otvoren - ako su završili preddiplomski stručni studij - odnosno prijavom na objavljeni natječaj u prvoj polovini rujna ove godine, ako su završili preddiplomski sveučilišni studij, integrirani sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij.

Svima koji upišu Forenziku mogu poručiti kako ćemo na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti učiniti sve kako bi iskazano nam povjerenje studenata opravdali i taj im dvogodišnji studij, nakon kojega će steći 120 ECTS bodova i ponijeti laskavo akademsko zvanje magistre/magistra forenzike, učinili ugodnim, zanimljivim i korisnim. Radujemo se, početkom listopada tekuće godine, susretu s novom generacijom naših studenata.

Bogat životopis: doktorska disertacija, rad u privredi, Spomenica Domovinskog rata

 

Prof. Damir Piplica rođen je 4. lipnja 1960. god. u Splitu, oženjen je i otac dvoje djece. U rodnom gradu je završio osnovnu, srednju školu i Ekonomski fakultet, poslijediplomski znanstveni studij te obranio doktorsku disertaciju na istom fakultetu.

Prvo zaposlenje kao i pripravnički staž prof. Damir Piplica je imao u financijskom odjelu bivše GRO "Konstruktor“ u Splitu, a potom je radio kao financijski istražitelj MUP-a RH u Službi gospodarskog kriminaliteta i Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te stekao zvanje policijskog savjetnika.

Tijekom svog profesionalnog rada obavljao je vrlo složena forenzična istraživanja koja se odnose na financijske transakcije hrvatskih trgovačkih društava (poduzeća) kao i nezakonitosti u njihovom poslovanju koje su povezane s različitim oblicima njihovih akvizicija, pretvorbe bivših društvenih poduzeća i njihove privatizacije, trgovine vrijednosnim papirima i dr. Prof. Damir Piplica je tijekom 1995/96. god. bio pomoćnik povjerenika Vlade RH za gospodarstvo u Gradu Kninu.

Usavršavao se i aktivno sudjelovao na većem broju stručnih seminara u Hrvatskoj i inozemstvu kao i znanstvenih skupova na temu financijskih istraga, sprječavanja pranja novca, pretvorbe društvenih poduzeća i njihove privatizacije, nezakonitosti u financijskim transakcijama... Prof. Piplica sudjelovao je i objavio više znanstvenih radova na međunarodnim znanstvenim konferencijama te također objavio više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom.

Također je i hrvatski branitelj odlikovan Spomenicom Domovinskog rata kao i Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

23. listopad 2020 09:44