StoryEditor
ObalaNOVi projekt

U Kaštelima će se graditi Kamp Resnik s 95 mjesta, odnosno novih 285 ležajeva u turističkoj ponudi

3. kolovoza 2020. - 18:57
Simulacija budućeg kampaKamping Kaštela

Uz najzastupljeniji privatni smještaj, apartmanski, nautički i hotelski, na kaštelanskoj turističkoj karti uskoro će se naći i kamping ponuda.

Naime, moderan i funkcionalan kamp gradit će se na području Kaštel Štafilića, gdje će se smjestiti dodatnih 285 ležajeva namijenjenih gostima koji preferiraju takav oblik turizma.

Splitsko-dalmatinska županija ovih je dana objavila informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje Kampa Resnik u Kaštel Štafiliću, o kojemu zainteresirana javnost može županijskom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša dostaviti mišljenje u roku od 30 dana.

Kako je vidljivo iz elaborata o utjecaju na okoliš koji je izradila tvrtka Zeleni servis, a prema idejnom rješenju Kampa Resnik, kojem je nositelj zahvata tvrtka Camping Kaštela, kamp će biti smješten na površini od 1,79 hektara zemljišta te obuhvaća čestice 1822 i 1823 te dio čestice 1673/1, koja je prometnica u KO Kaštel Štafilić, odnosno područje istočno od hotela "Resnik", to jest područje Njive sv. Petra.

– U sklopu projekta vrijednog oko 15 milijuna kuna koji će biti nova ponuda na turističkoj karti Kaštela, uz suradnju s Gradom Kaštela izgradit će se i gradsko parkiralište te dužobalna šetnica na tom području, te pristupna cesta do plaže. Kamp će, uz smještajne jedinice, imati i objekte ugostiteljskih sadržaja, bazen te dječja igrališta – kazao nam je Jurica Čatipović, investitor ovoga projekta.

A što je sve planirano u idejnom rješenju tvrtke Camping Kaštela, kao nositelja zahvata?

Na navedenom području planira se izgraditi 95 smještajnih jedinica, od čega će 33 jedinice biti parcele za mobile home, pet jedinica bit će glamping jedinice, te će biti 57 "klasičnih" kamping jedinica. Sve jedinice imat će ukupno 285 ležajeva.

image
Zvonimir Barišin/Hanza Media

Kamp parcele bit će površine 90 četvornih metara, opremljene priključcima struje i interneta. Mobile home i glamping jedinice bit će napravljene od čvrstog materijala, imat će vlastite kupaonice i parkirni prostor i neće biti čvrsto vezane za tlo. Cijeli prostor kampa imat će potrebnu infrastrukturu, pa i odgovarajući pogled i sunčalište, a bit će i primjereno hortikulturno uređen.

Osim jedinica, na prostoru će biti i recepcija te zajednički sanitarni čvor i wellness zona sa saunom, prostorom za masažu i sličnim sadržajima. Unutar područja, kao i na kolnom ulazu bit će osigurano 97 parkirnih mjesta.

U prostoru će biti izgrađen i vanjski bazen površine 175 četvornih metara te mali dječji bazen od 15 kvadrata. Planirana je i izgradnja restorana i caffe bara u montažnim objektima, u rekreacijskom pojasu kupališta duž obalne šetnice.

Elaborat koji je predočen javnosti osim planiranih radova u sklopu zahvata donosi i opis tijeka predviđenih radova, kao i utjecaj zahvata na stanovništvo, biološku raznolikost biljnog i životinjskog svijeta na tom području, utjecaj na vode, more, zrak i cjelokupni krajobraz, te posebno na kulturnu i povijesnu baštinu, s naglaskom na činjenicu da se dio zahvata planira izvoditi na kontaktnom području arheološkog lokaliteta Dragač, za što su ishođeni posebni uvjeti nadležnog Konzervatorskog odjela u Trogiru.

Izdvojeno

05. kolovoz 2020 19:01