StoryEditor
KalelargaPRIJAVE DO 9.10.

Oglašen poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2020. godinu

Piše Grad Zadar
21. rujna 2020. - 09:16
Zvonimir Barisin/Cropix

Grad Zadar objavio je poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2020.godinu. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da podnesu svoje prijedloge, a prijedlozi se mogu podnositi za:

- proglašenje počasnim/om građaninom/kom Grada Zadra - fizičke osobe posebno zaslužne za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zadra i njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu;

- za dodjelu Nagrade Grada Zadra za životno djelo - fizičkoj osobi dugotrajnog radnog vijeka koja živi i djeluje u gradu Zadru ili koja djeluje i živi izvan grada Zadra, a njeno djelo je značajno za grad Zadar, za izvanredne rezultate naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva,  kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

- za dodjelu Nagrade Grada Zadra - građanima/kama grada Zadra, kao i drugim osobama izvan Zadra koji rade na promicanju ugleda grada Zadra (za postignuća nastala u posljednje tri godine), djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana/ki i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

- za dodjelu Grba Grada Zadra - građanima/kama i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

- Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

- Prijedlog mora sadržavati pismenu suglasnost fizičke osobe koja se predlaže za javno priznanje, osim  prijedloga za posthumna priznanja.

- U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Prijedlozi se upućuju na slijedeću adresu:

GRAD ZADAR

Odbor za dodjelu javnih priznanja

23000 ZADAR, Narodni trg 1

a najkasnije do 9. listopada 2020. godine.

 

Izdvojeno

26. listopad 2020 05:54