StoryEditor

objava ministarstvaMijenja se Pravilnik o potporama male vrijednosti u ribarstvu: minimalni iskrcaj plovila podiže se sa 100 na 300 kg, a od 2022. na 500 kg

Piše OM
25. veljače 2021. - 12:40

Otvoreno je savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, obavijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, prenosi Agroklub.

Naime, jedan je od uvjeta u trenutno važećem Pravilniku da ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Ovom izmjenom, predviđena je promjena predmetnog uvjeta kojom bi umjesto dosadašnjih 100 kg ribarsko plovilo trebalo ostvariti minimalni iskrcaj od 300 kg u prethodnoj godini, a počevši od 2022. godine minimalni iskrcaj od 500 kg.

"Ova izmjena predviđena je kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u svrhu i namjenu za koju je predviđena, poštivajući načelo dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti, odnosno da se raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna podupiru oni korisnici koji i obavljaju ribolovne aktivnosti odnosno iskrcaj“, stoji u priopćenju.

Savjetovanje je otvoreno do 6. ožujka 2021. godine.

Detaljnije o savjetovanju možete pronaći ovdje.

Osim ovoga savjetovanja, Ministarstvo je otvorilo još jedno na temu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.10 Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša.

Donosi se, pojašnjavaju, u svrhu usklađivanja trenutno važećeg Pravilnika s pravnom osnovom odnosno podrazumijeva izmjene i dopune relevantnih odredbi u svrhu usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi koje su stupile na snagu u prosincu 2020. godine, a vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

Naime, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, akti koji proizlaze iz Pravilnika više se ne smatraju neupravnim (ne donose se odluke) već se propisuje da se o dodjeli potpora odlučuje rješenjem, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Jedna od izmjena odnosi se na članak 6. stavak 4. koji se mijenja i glasi: ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz stavka 3. ovoga članka određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere II.10. akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

Savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2021. godine, piše Agroklub.

Ostale izmjene možete pogledati ovdje

30. studeni 2021 21:44